Historie Turecka

Příchod Turků

Dějiny Turecka sahají až do starověku, avšak první prapředci Turků se na dnešním tureckém území objevili až roku 1071 našeho letopočtu po bitvě u Mantzikeru. Během následujících staletí vzniklo několik menších států, z nichž významnější vliv v Malé Asii měl Rúmský sultanát pod vládou dynastie Seldžuků.

Osmanská říše

Po jeho zániku okolo roku 1299 vznikla v severozápadní Anatolii nová mocná říše. Prvním sultánem této muslimské Osmanské říše, která započala s výboji do Evropy, Asie i Afriky, se stal Osman I. s neomezenou mocí. Až do konce 16. století byla Osmanská říše světovou velmocí.

Vznik Turecké republiky

V 17. století začal pomalý úpadek říše, která nejprve ztratila část svého území ve prospěch Habsburků a následující roky přicházela o další. Po prohře v první světové válce přeměnil v roce 1923 Mustafa Kemal Atatürk říši na sekulární Tureckou republiku.

Moderní Turecko

Pod vedením Atatürka prošlo Turecko řadou zásadních reforem, jež měly zemi modernizovat. Avšak až po roce 1945 se stát začal pomalu ubírat k demokracii a od 80. let i k liberalizaci hospodářství.

turecko-Archeologicke-nalezy-u-tureckeho-Side.jpg