Pestrá fauna a flóra Bulharska

V Bulharsku se rozkládají tři národní parky. Nejstarší je národní park Pirin (1963), největší je národní park Rila (810 kilometrů čtverečních) a posledním je národní park Centrální Balkán. K dalším přírodním zajímavostem Bulharska patří:

Rostlinstvo Bulharska

Díky třem typům podnebí má Bulharsko neobyčejně rozmanitou flóru. Až třetinu země pokrývají jehličnaté stromy, například korsická, makedonská, skotská a bílá borovice, jedle, smrk a jalovec. Najdete je zejména na horských svazích Pirinu, Rily a západních Rodopů.

Bulharsko-Typicka-bulharska-krajina-je-plna-zelene.jpg

Na Staré Planině, Stredne Gore a Strandže se daří dubům, bukům, jilmům, habrům, lískám a lípám. V pohořích Rila, Pirin a Rodopy rostou také bylinky a houby včetně druhů, které ve zbytku Evropy dávno nenajdete.

Živočichové v Bulharsku

V Bulharsku je z živočišné říše hojně zastoupené hlavně ptactvo. Na jaře zde hnízdí většina evropských druhů a na podzim tudy vede migrační cesta pro 400 asijských druhů ptáků. V Rodopech žije rorýs šedohnědý, břehule skalní, potápka břichatá a zedníček skalní. V jeskyních mají úkryt netopýři. Výšky obývají orli, jestřábi, sokoli, supi, čápi nebo drozdi. Ještě více ptactva žije na Černomořském pobřeží a u jezera Srebarna.

Bulharská fauna zahrnuje také více než 50 druhů plazů, savců a přes 1 000 druhů motýlů a můr. V horských oblastech žijí medvědi, divoká prasata, divoké kočky, lišky a jezevci.