Kos v soukolí dějin

K nejstarším kolonizátorům oblasti patřili vedle Achájců a Féničanů také Kariani, podle nichž ostrov dostal ve druhém tisíciletí i své první doložené označení Karis. Podle dochovaných zdrojů byl jedním z prvních králů ostrova Miropes-Triples, po němž se ostrov nazýval Meropis. Současný název Kos získal o něco později.

Podle zmínky v eposech Ilias a Odyssea se Kos spolu s ostrovy Kalymnos, Nisyros a Karpathos účastnil trojské války.

Kos-historie.jpg

Kos a velká doba hexapolis a Periklova

Na konci 11. století přišli Dórové a Kos se stal typickým dórským městským státem. Během 7. a 6. století se řadil do takzvaného dórského hexapolis, ekonomického a politického spolku šesti měst. Kromě Kosu to byla ještě města Lindos, Ialyssos, Kamerios, Knidos a Halikarnassos.

Kos hodně trpěl během perských válek. Roku 480, ve zlaté Periklově době, se stal součástí Athénského námořního spolku. V této epoše zažil jeden z největších rozkvětů.

Rodiště Hippokrata je na Kosu

Ostrov je rodištěm otce moderní medicíny Hippokrata (žil v letech 460 až 377 př. n. l.). Založil zde školu lékařství, po jeho smrti mu byla zasvěcena antická nemocnice Asklepeion a turisté dnes mohou v hlavním městě Kosu obdivovat údajný Hippokratův platan. I současní lékaři při ukončení studií skládají Hippokratovu přísahu.

V letech 336 až 323 spadal ostrov pod vládu Alexandra Makedonského. Na přelomu letopočtu tvořil jako „libera et immunis“ (svobodný a samostatný) součást Římské říše. Po jejím rozdělení se stal součástí Byzantské říše a zažíval další období rozkvětu. Obyvatelé se věnovali obchodu s hedvábím, vínem či parfémy, stavěly se baziliky a rozvíjela se vzdělanost.

Kos konečně řecký

Středověká historie nebyla ke Kosu právě shovívavá. V 11. století ho získali křižáci, později Benátčané a po nich johanitští rytíři (1303–1522). Roku 1523 ostrov dobyli na dalších 400 let osmanští Turci. Mezi roky 1821 a 1827 se na Kosu rozhořelo povstání, které však Turci krvavě potlačili.

Turky až v roce 1912 vystřídali Italové a roku 1943 němečtí okupanti. Po nich v roce 1945 ostrov převzali do správy Britové. Teprve 7. března roku 1947 byl Kos spolu s ostatními ostrovy Dodekanés předán Řecku.