Doprava a přeprava ve Slovinsku

Slovinská dálniční síť se řadí k nejhustším v zemích bývalé Jugoslávie. Ostatně i zcela první úsek dálnice v Jugoslávii byl otevřen roku 1972 právě ve Slovinsku. Od té doby se délka dálnic v zemi zmnohonásobila na několik set kilometrů a umožňuje pohodlné cestování do všech velkých slovinských měst.

Dálniční známky a jejich ceny

Dálnice a dálniční obchvaty jsou značeny písmenem A na zeleném podkladu (avtoceste), rychlostní silnice písmenem H na modrém podkladu (hitra cesta). Všechny jsou placené a k jejich využití je bezpodmínečně nutné zakoupit a správně vylepit dálniční známku (vinjeta). Pokuta za jízdu bez známky činí 300 až 800 €.

Přehled slovinských dálničních známek pro osobní automobily do 3 500 kilogramů (ceny jsou z roku 2014):

 • roční - 95,00 €,
 • měsíční - 30,00 €,
 • týdenní - 15,00 €.

Základní pravidla na cestách Slovinskem

Pravidla silničního provozu se téměř neliší od těch českých. Platí tedy povinnost jízdy s rozsvícenými světly po celých 24 hodin, použití reflexní vesty při opuštění vozidla na dálnici či rychlostní silnici i zákaz užívání mobilních telefonů za jízdy s výjimkou hands-free nebo head-set.

Dodržujte důsledně pravidla provozu, neboť pokuty za jejich porušení jsou výrazně vyšší než v České republice a dovolená by se vám značně prodražila. K některým drobným odlišnostem patří například:

 • jednotná minimální hloubka 3 milimetry pro letní i zimní pneumatiky,
 • zákaz vjezdu do křižovatky, svítí-li na semaforu oranžová,
 • maximální povolená hranice alkoholu v krvi 0,5 promile.
Turisticky-vlacek-ve-slovinskych-jeskynich,-skutecna-zeleznicni-sit-na-povrchu-meri-1-200-kilometru.jpg

Nejvyšší povolené rychlosti pro osobní vozidla a motocykly

 • V obci - 50 km/h,
 • mimo obec - 90 km/h,
 • na rychlostní silnici - 100 km/h,
 • na dálnici - 130 km/h.

Nejvyšší povolené rychlosti pro osobní auta s přívěsy, karavany a nákladní vozidla do 7,5 tun

 • V obci - 50 km/h,
 • mimo obec - 80 km/h,
 • na rychlostní silnici - 80 km/h,
 • na dálnici - 80 km/h.

Za překročení povolené rychlosti můžete dostat pokutu ve výši 100 až 1 500 €.

Zvláště během letní turistické sezóny počítejte na slovinských hranicích s delší odbavovací dobou. Důkladné kontroly se týkají dokladů i vozidel, se zaměřením na jejich legální původ. Doporučujeme proto vlastníkům vozidel, která nebyla zakoupena přímo od autorizovaného prodejce jako zcela nová, aby si před cestou nechali prověřit původ svého vozu. Slovinští policisté v minulých letech pro důvodné podezření nezákonného původu zabavili již mnoho vozidel.

Cestování s dětmi a zdravotně postiženými

Každé dítě cestující Slovinskem musí bezpodmínečně vlastnit svůj vlastní cestovní doklad. Pokud se při kontrole prokáže, že dítě je bez cestovního dokladu, hrozí rodičům pokuta ve výši až 400 €. Děti mladší 12 let či menší než 150 centimetrů nesmí sedět na místě spolujezdce a musí být zabezpečeny v autosedačce, odpovídající jejich věku a váze.

Držitelé karet ZTP žádné zvláštní výhody či slevy, jako například na dálničních poplatcích, nemají. Nemohou vjíždět do pěších zón a parkovat v nich, ani parkovat zdarma na placených parkovištích. Karta je naopak opravňuje k parkování na místech:

 • vyhrazených pro vozíčkáře,
 • se zákazem stání až po dobu 2 hodin, pokud netvoří překážku provozu,
 • kde je povoleno parkování na chodníku, pokud zajistí vedle vozidla průchod pro chodce v minimální šířce 1,6 metru.

Jízda se zapůjčeným vozidlem po Slovinsku

Řidič musí mít u sebe, v případě vstupu na území Slovinska s vozidlem zapůjčeným nebo na leasing, platné zplnomocnění vlastníka vozu pro jeho užívání v daném období. Forma plné moci není standardizována, měla by však být sepsána ve slovinštině či angličtině a obsahovat údaje alespoň o vlastníkovi (zplnomocniteli), řidiči (zplnomocněném), vozidle a době trvání zapůjčení. Nemusí být notářsky ověřena, stačí podepsaný originál.

Síť místních autopůjčoven i velkých mezinárodních sítí (Europcar, Herzt, Sixt) funguje velmi dobře, včetně jejich zastoupení na hotelech nebo letištích.

Letadlem a železnicí

Slovinsko disponuje třemi mezinárodními letišti. Nejdůležitější z nich je Letiště Jože Pučnika u Lublaně, u Mariboru se rozkládá Letiště Edvarda Rusjana a blízko Portorože funguje letiště Sečovlje.

Rozvinutá je také železniční síť, zahrnující přes 1 200 kilometrů tratí, téměř z poloviny elektrifikovaných. Dostanete se po nich do všech důležitých oblastí.