Fauna a flóra ve Slovinsku

Ve Slovinsku najdete pouze jediný národní park, a to Triglavský ve vápencové oblasti Julských Alp. Příroda však tuto zemi nešetřila a nadělila jí tolik krás, že vám k jejich poznání jedna dovolená rozhodně stačit nebude. Nikoliv náhodou je 8 procent plochy Slovinska zahrnuto do ochranných zón (např. přímořská rezervace Strunjan mezi Piranem a Izolou).

Květiny a stromy Slovinska

Rostlinná říše vděčí za svou rozmanitost, činící na 3 000 rostlinných druhů, z nichž je 60 endemických, především geografické poloze Slovinska. Leží totiž na rozhraní alpské oblasti, jaderského přímoří, Panonské nížiny a vápencového krasu.

Slovinska-priroda-udivuje-i-svym-souznenim-s-clovekem.jpg

K nejvzácnějším druhům slovinské flóry patří například triglavský hořec a triglavská růže kvetoucí v období od května do září. Ve vyšších horských polohách rostou většinou kosodřeviny a modříny, směrem do údolí přecházející v listnaté porosty bukových lesů. Jadranské pobřeží lemuje středomořská vegetace cypřišů, palem a oleandrů.

Typická zvěř ve Slovinsku

Nejznámějším a pro Slovinsko nejtypičtějším živočichem je kozoroh, v minulosti takřka na pokraji vyhubení. V poslední době těchto nádherných zvířat, národního symbolu země, opět přibývá. Při návštěvě jeskyně Postojna si můžete prohlédnout unikátního macaráta jeskynního.

V rozlehlých lesních oblastech žijí ve velmi vysokém počtu medvědi hnědí, vysoká a černá zvěř. Místní bystřiny jsou bohaté na endemický druh pstruha obecného potočního.