1. Fischer.cz
  2. Marafa, „Ďáblova kuchyně“

Marafa, „Ďáblova kuchyně“

Náš názor

Grand Canyon Afriky.

Detailní informace

Popis

Tento působivý geologický útvar – propadlina – je též nazýván „Grand Canyon Afriky“. Jedná se o fascinující soustavu pískovcových roklí, která vznikla jako důsledek několik tisíciletí trvající eroze pískovcového hřebene. Odhalená skála nám ukáže obrovské množství barev. Nejkrásnější pohled na ni je při západu slunce. Doporučujeme sportovní obuv.

Poznámka

Důležité informace

  • Orientační cena od 60 eur.
  • Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení.
  • Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u delegáta vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu.
  • Ceny jsou pouze orientační.
  • O kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
  • Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Podobné služby