1. Fischer.cz
  2. Sahara, 2 dny

Sahara, 2 dny

Náš názor

Tento dvoudenní výlet vám umožní vidět to nejhezčí, co Tunisko nabízí a dojmy budou tak intenzivní, že na ně budete vzpomínat ještě dlouhé roky po vašem návratu.

Detailní informace

Popis

Výlet začneme v nádherném koloseu El Jem, které díky velikému bohatství oblasti bylo vystavěno do rozměrů třetího největšího kolosea světa. Byť z 1/3 nedostavěno, bylo využíváno k zápasům a jsou zpřístupněny podzemní i nadzemní části. Prohlídnete si vesničku Matmatu, kde jsou světově unikátní troglodytní obydlí a jedno z nich vám bude zpřístupněno k nahlédnutí.

Pokračujete do města Douz, které se považuje za bránu do Sahary. Tady se ubytujete a ráno pokračujete přes solné jezero Chott El Djerid, kde je možné spatřit nádherný východ slunce. Krystaly soli obarvené různými minerály nechávají rozehrát barevné divadlo stoupajícího afrického slunce.

Dále, za příplatek, můžete pokračovat džípy do oáz Chebika a Tamerza, kde rostou datle (takzvané deglet nour-prsty slunce) a prameny vody stékají po pískovcových skalách do jezírek. Po obědě pak pojedete zpět vnitrozemím k posvátnému městu Kairouan, (program Kairouan viz výlet El Jem/Kairouan). Myslete i na teplejší oblečení s sebou, na Sahaře je večer a ráno chladno.

Poznámka

Důležité informace

  • Orientační cena od 250 TND.
  • Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení.
  • Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u delegáta vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu.
  • Ceny jsou pouze orientační.
  • O kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
  • Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Podobné služby