Historie Costa Cálida

Historická místa v dosahu Costa Cálida:

Costa Cálida starověká

Nejstarší zmínky z oblasti Costa Cálida pocházejí z 3. století před naším letopočtem. V letech 228 až 221 totiž kartáginský vojevůdce Hasdrubal Sličný založil jako Qart Hadašt (tzn. Nové Kartágo – Carthago Nova) současnou Cartagenu. Už o 11 let později ho dobyl a zbořil římský konzul Scipio Africanus.

Příchod Římanů

Později město (pod názvem Cartagenal) znovu postavili samotní Římané a za císaře Diokleciána se stalo metropolí provincie Hispania Carthaginensis. To už zde fungovalo jedno z prvních biskupství na Iberském poloostrově.

Spanelsko-13-Costa-Calida-Anticky-amfiteatr-v-Cartagene.jpg

Cartagena na Costa Cálidě součástí Murcie

V dobách stěhování národů se v Murcii postupně vystřídali Vandalové, Vizigóti, Byzantská říše a znovu Vizigóti. V roce 711 se region dostal do područí Maurů, kteří obsadili celý Pyrenejský poloostrov. V 11. století se Murcia z Arabské říše vyčlenila jako samostatné taifské Murcijské království.

Costa Cálida španělská

V průběhu reconquisty docházelo k průběžnému osvobozování Murcie. Definitivně se tak stalo mezi roky 1243 a 1269, kdy se stala součástí Aragonského království. Tak se začlenila i do sjednocovacího procesu Španělského království (fakticky vzniklo v roce 1516). Od roku 1982 má Murcia status autonomní oblasti.