Historie Mosambiku. Dějiny od osídlení do současnosti

Na území Mosambiku před příchodem Evropanů žila celá řada národností. Nejprve to byli Křováci, poté Kojsanové a Bantuové. Nakonec oblast ovládli Arabové, díky nimž se mezi původním obyvatelstvem rozšířil islám a jejich sultán Muça Alebique dal dokonce zemi i jméno (Moçambique).

Mosambik-historie.jpg

Portugalci v Mosambiku

Mosambik pro Evropu objevil portugalský mořeplavec Vasco da Gama v roce 1498. V průběhu první poloviny 16. století jeho následovníci pronikali dále do vnitrozemí, založili pevnosti Sena a Tete na řece Zambezi, zabírali pozemky a rozvíjeli obchod s otroky.

Snahy o ovládnutí země

Do konce 17. století ovládli Portugalci většinu arabských osad na pobřeží, ovšem v následujících letech Arabové získali své pozice zpět. Portugalci byli nuceni stáhnout se do jižních oblastí a navíc se o Mosambik začala zajímat Francie a Británie.

Mosambik jako portugalská kolonie

Ve 20. století vytvořili Portugalci ve spolupráci s Brity trojici obchodních uskupení Mosambická společnost, Zambezijská společnost a Niassajská společnost. Rozvíjela se ekonomika a budovala se železnice do sousedních britských kolonií.

Vyhlášení nezávislosti Mosambiku

António de Oliveira Salazar, autoritářský předseda portugalské vlády, prohlásil po druhé světové válce kolonie za zámořské území Portugalska. Boj proti portugalským kolonizátorům vedla od roku 1964 Fronta za osvobození Mosambiku (FRELIMO) podporovaná mj. SSSR a Čínou. Autonomii získal Mosambik roku 1973, nezávislost o dva roky později.

Mosambická občanská válka

V nově vytvořené Mosambické lidové republice vládla jen jedna strana, komunistické FRELIMO. V důsledku znárodňování a přesídlování se zformoval opoziční Mosambický národní odpor (RENAMO) s podporou JAR. Roku 1976 vypukla občanská válka, která skončila až po 16 letech krvavých bojů uzavřením mírové smlouvy z Římě.

Moderní dějiny Mosambiku

Hned v prvních demokratických volbách (1994) zvítězilo FRELIMO, které parlament ovládá až do současnosti. O rok později se Mosambik jako jediná země, která nebyla britskou kolonií, stal členem Commonwealthu.