Geografie Peloponésu. Je to, nebo není ostrov?

Peloponés, nejprve poloostrov, nyní ostrov

Peloponés je neobyčejně velký, členitý a rozmanitý poloostrov ve Středomoří, který je součástí Řecka. Jedinečné výtvory lidské mysli i rukou ho jednou od kontinentální pevniny oddělují a podruhé ho s ní propojují: Korintský průplav prokopaný roku 1893 skrze Korintskou šíji zkracuje menším lodím plavbu ze Saronského zálivu do Korintského, gigantický dálniční most Charilaose Trikoupise mezi městy Rio a Antirio byl slavnostně zprovozněn roku 2004.

Recko-14-Pelopones-Clenite-pobrezi-Peloponesu-u-Methoni.jpg

Rozloha a poloha Peloponésu

Rozloha Peloponésu činí 21 550 kilometrů čtverečních, je tedy stejně velký jako Středočeský kraj včetně Prahy s Jihočeským krajem dohromady. Na severu ho od Balkánského poloostrova dělí Korintský záliv dlouhý takřka 200 kilometrů, na západě ho omývá Jónské moře s ostrovy Kefalonie, Ithaka a Zakynthos na dohled.

Pohled na mapu Peloponésu

Na jih, do vod Středozemního moře, vyčnívá z Peloponésu trio poloostrovů: Messénský, Mani a Epidaurus Limera s blízkým ostrovem Kythira. Na jihovýchodě šumí vody Myrtoánského moře (s ostrovy jako Hydra či Aigina), k němuž patří i Saronský záliv. Jižní břeh zálivu tvoří poloostrov Argolid, na opačné straně se rozkládá řecká metropole Atény.

Povrch Peloponésu z velké části pokrývají mohutná horstva. Nejvyšším z nich je masiv Taygetos na jihu s horou Profitis Ilias (Oros Taigetos, česky Prorok Eliáš) vysokou 2 407 metrů nad mořem. Další významná pohoří jsou Parnon na východě a Chelmos na severu, do kterého vede pitoreskní kalavrytská železnice.

Recko-14-Pelopones-Pohled-z-Peloponesu-na-Korintsky-zaliv.jpg

Největší vodní plochu vytváří přehradní nádrž Pinios na stejnojmenné řece mezi Pyrgem a Patrasem. Nejdelším tokem je Alfeios na západě (110 kilometrů), v jehož údolí se ukrývá starověká Olympia.

Demografie a administrativní dělení Peloponéského poloostrova

Peloponés, Attika a Západní Řecko jsou tři řecké kraje, mezi které se poloostrov administrativně člení. Dále se dělí na 8 regionů:

KRAJ REGION ROZLOHA POZNÁMKA
Peloponés Arkádie 4 419 km2  
Lakónie 3 636 km2  
Messénie 2 991 km2  
Korinthie 2 290 km2  
Argolis 2 154 km2  
Západní Řecko Achaia 3 272 km2  
Élida 2 618 km2  
Attika Pireus 50 km2 Jen malá část s obcemi Methana, Troizina a Poros
Na Peloponéském poloostrově žije přes milión obyvatel (především Řeků), většina z nich v úzkém pásmu u pobřeží. Největší města Peloponésu jsou:
  1. Patras (171 tisíc obyvatel),
  2. Tripolis (31 tisíc obyvatel),
  3. Korint (30 tisíc obyvatel),
  4. Pyrgos (25 tisíc obyvatel),
  5. Sparta (17 tisíc obyvatel).

K tradičním způsobům obživy na Peloponésu vždy patřilo zemědělství, rybolov a drobná řemesla. V posledních letech však na významu stále více získává cestovní ruch, zlepšuje se infrastruktura včetně dopravní sítě, přibývají obchodní centra a další související služby.