Historie Costa Blanca. Dějiny od Říma přes reconquistu po Španělsko

Nejstarším etnikem v oblasti Costa Blanca byli ve starověku Iberové. Zároveň s nimi začali na pobřeží budovat první města Féničané a Řekové. Po krátkém obsazení Kartágem se region stal součástí Římského impéria. Římané zde vybudovali kamennou silnici (Via Augusta) a město Ilici Augusta (dnešní Elche) dokonce získalo status kolonie.

Pevnost Santa Barbara v Alicante, doklad historie Costa Blanca

Po rozpadu Římské říše a vpádu Vizigótů kraj Costa Blanca spolu s většinou Pyrenejského poloostrova (Al-Andalus) ovládli Arabové. V roce 756 vznikl Córdobský emirát (od roku 929 chalífát), který se začal rozpadat na konci tisíciletí a od roku 1010 Costa Blanca spadala do taifského Valencijského království (Banu Amir). V rámci reconquisty vrátil území do držení křesťanů král Jakub I. Aragonský v roce 1238.

Cesta Costa Blanca do lůna moderního Španělska

Důležitým milníkem historie Costa Blanca se stal březen 1244, kdy si podpisem Almeríjských dohod dobyté území rozdělily Koruna kastilská a Koruna aragonská, která později jeho většinu kontrolovala prostřednictví Království valencijského. V roce 1492 – kdy také dobytím Granady skončila reconquista a zároveň Kolumbus objevil Ameriku – se Costa Blanca stala součástí nově vzniklého Španělského království (utvořeného spojením Kastilie a Aragonie).

V současnosti Costa Blanca administrativně patří do provincie Alicante, nejjižnějšího podcelku Valencijského společenství.

Historické památky Costa Blanca

Název Období Blízké město Zajímavost
Altamira Středověk Elche Hrad poblíž největšího palmového háje v Evropě
Dáma z Elche Starověk Elche Vápencová soška ze 4. st. př. n. l., vystavena v Madridu
Guadalest Středověk Benimantell Zbytky hradu a barokní kostel Mare de Déu de l'Assumpció
San Nicolá Novověk Alicante Barokní katedrála ze začátku 17. století
Santa Barbara Středověk Alicante Mohutná pevnost na pahorku Monte Bernicantil
La Serreta Starověk Alcoy Nejdelší objevené nápisy v iberském jazyce