Historie Thassosu. Dějiny od antiky přes tureckou nadvládu po Řecko

Pojmenování ostrova má svůj původ ve slově „dasos“ (les) odkazující na zdejší bohatou vegetaci, nebo – podle historika Hérodota – ve jménu prince Thassose. Syn sidonského krále Agénora se tu usadil při hledání své sestry Európy, kterou unesl bůh Zeus v býčí podobě. Nejznámější z bohaté mytologie Thassosu jsou řecké báje o Sirénách. Tyto mořské bytosti svým zpěvem lákaly námořníky a zavinily ztroskotání mnoha lodí.

Archeologická zóna Aliki, důkaz dlouhé historie Thassosu

Antický Thassos

Nejstarší záznamy o osídlení Thassosu pocházejí z doby 2000 př. n. l. Kolem roku 1600 př. n. l. se na něm usadili Féničané a v 7. století př. n. l. Řekové, kteří ho poté museli hájit proti Peršanům. Bohatý ostrov (těžba zlata a mramoru, pěstování oliv a vína, ražba mincí) a významnou křižovatku mezinárodního obchodu s přezdívkou „Athény severu“ následně obsadili Makedonci a na začátku 2. století př. n. l. Římané.

Slavní antičtí rodáci z Thassosu

  • Polygnótos (5. století př. n. l.): malíř, působil v Aténách a Delfách, kreslil hrdinská témata z řeckých bájí,
  • Theagenos (5. století př. n. l.): atlet, silák a boxer, vítěz 75. olympiády.

Středověký Thassos

Po rozpadu Římské říše ovládali ostrov Byzantinci, následně Janovská a Benátská republika. Krutá vláda osmanských Turků po pádu Cařihradu (1453) přinesla staletí úpadku a vylidňování (až na 2 tisíce obyvatel). Od roku 1813 dokonce Thassos patřil jako dar sultána Mahmuda egyptskému vícekráli Mohamedovi Alimu.

Moderní Thassos

V roce 1912 se během balkánských válek stal Thassos součástí jednotného Řecka. Za druhé světové války ho okupovalo Bulharsko. V současnosti ostrov administrativně patří do nejsevernějšího řeckého kraje Východní Makedonie a Thrákie.

Historické památky na Thassosu

Ostrov Thassos se pyšní řadou pamětihodností, především starověkých. V této souvislosti je nutné upozornit na přísný zákaz odnášet z archeologických nalezišť jakékoliv předměty!

Název Období Lokalita Popis, zajímavost
Aliki Starověk Kinira Archeologická zóna s bazilikou a starým přístavem
Archangelos Michael Středověk Astris Nejslavnější klášter ostrova, ukrývá část hřebu, kterým byl Ježíš Kristus přibit na kříž
Agios Ioannis Antzoussis Středověk Limenas (Thassos) Nejstarší kostel na ostrově
Agios Nikolaos Středověk Limenas Postaven roku 835 na základech antických chrámů
Agora Starověk Limenas Městské tržiště s ruinami obchodů a sloupových hal
Archeologické muzeum Starověk Limenas Ukrývá sochu mladíka s beranem vysokou 5 m a starou asi 2 600 let
Divadlo Starověk Limenas V létě se tu konají přestavení antických autorů
Maries Středověk Maries Kostel s ruční výzdobou poblíž jezera Marion
Panagie Středověk Skala Potamias Trojlodní bazilika Panny Marie v obci Panagie
Vatopediou (Kalogeriko) Novověk Limenas Klášter uprostřed přístaviště