Historie Lefkady od starověku po současnost

Nejstarší zmínky o ostrově pocházejí z 6. století před naším letopočtem. Tehdy na něm přistáli Korinťané. Lefkada vlastně v té době nebyla ostrov, ale poloostrov, s pevninou spojený úžinou, bránící přímé plavbě k jižní části. Korinťané proto úžinu prokopali. V průběhu peloponéské války se Lefkada přidala ke Sparťanům. Do roku 197 př. n. l. spravovali ostrov Makedonci.

Lefkada-historie.jpg

Lefkada historická

Z dějepisu Lefkady, z hlediska dochovaných pramenů, se zachovalo minimum informací. O dalším významném historickém milníku pojednává až zpráva ze 13. století týkající se výstavby pevnosti Santa Maura. V tomto období Lefkada podléhala nadvládě italského klanu Orsini.

V polovině 14. století už je ale střídají franští rytíři a z ostrovanů dělají otroky. Památku na ně tvoří k hradu přistavěný kostel Aghia Mavra, což bylo zároveň označení pro celý ostrov.

Lefkada středověká

Netrvalo dlouho a v roce 1362 se k moci dostává původem benátská rodina De Tocci. Poměry na ostrově se mění, Lefkada vzkvétá a toleruje se i svobodná volba náboženského vyznání. Toto šťastné období vzalo za své okolo roku 1479, kdy ostrov obsadili Turci.

Pustošení, zabíjení, zotročení, bída a pirátství. Tak by se dalo pár slovy popsat to, čím si v tomto období museli obyvatelé ostrova pod Osmanskou říší projít. Ke změně došlo až za téměř 200 let, kdy se na Lefkadu vrátili Benátčané. Blahobyt ostrovanů se tím ale zlepšil minimálně.

Lefkada řecká

Před koncem 18. století se Jónské ostrovy dostaly pod správu Ruska. Následující období se neslo ve znamení střídání vlád. Oblast postupně patřila Turecku, následně Francii a nakonec Velké Británii. V roce 1815 vyhlásily ostrovy samostatnost, stále ale pod protektorátem Britů.

Až za dalších 50 let, roku 1864, se Lefkada konečně připojuje k Řecku, trvá ale ještě více než 100 let, než definitivně skončí vojenský režim.

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím